Vrijdag 8 april 2022 - Lente-evenement / Spring event

Algemene Ledenvergadering en lenteborrel

Vanaf 19:45 uur ben je welkom. Plaats is de aula van het Augustinianum.  Gebruik de ingang van het gebouw aan de zijde van de Geldropseweg (die met de trappen). Ben je slecht ter been, bel dan op vrijdag 8 april naar 040-8422545, dan regelen we een andere ingang voor je.


Om ca. 20.00 uur beginnen we met Algemene Ledenvergadering van onze wijkvereniging. Korte agenda:

  • Wat hebben het afgelopen jaar gedaan
  • Welke buurtactiviteiten gaan we in 2022 doen. Wat zijn jouw ideeën? Waarmee wil je helpen?
  • Wat zit er in kas en wat hebben we nog nodig voor de buurtactiviteiten
  • Hoe willen we met elkaar communiceren. Over welke onderwerpen.

Om ca. 21.00 uur start de borrel waarin we kunnen bijpraten. 

We sluiten om 23.00 uur.

 

Laat ons hieronder uiterlijk woensdag 6 april even weten als je komt en met hoeveel personen. Dan weten we wat we gaan inkopen.

Vraag je buren of ze ook gaan, hoe meer zielen hoe meer vreugd :-)

Groeten van Hanneke, Jeanet, Anne-Marie, Chris, Ton

General Members Meeting and get together

You are welcome from 19:45. Place is the auditorium of the Augustinianum. Use the entrance of the building on the side of Geldropseweg (the one with the stairs). If you have difficulty taking the stairs, call 040-8422545 on Friday 8 April and we will arrange another entrance for you.

 

At about 8 p.m. we start with the General Members Meeting of our neighborhood association. Short agenda:

  • What have we done in the past year
  • What neighborhood activities will we be doing in 2022? What are your ideas? What do you want to help with?
  • What money is in cash and what do we still need for the neighborhood activities
  • How do we want to communicate with each other. About which topics.

 

The get together start at about 9 pm where we can catch up.

We close at 11pm.

 

Please let us know below Wednesday 6 April at the latest if you are coming and with how many people. So that we know what to buy.

Ask your neighbors if they go too, the more souls the merrier :-)

 

Greetings from Hanneke, Jeanet, Anne-Marie, Chris, Ton