Agenda

Datum / date Activiteit / activity Meer informatie / more information
10 september 2022, zaterdag buurtfeest / neighbourhood party check deze pagina / check this page: https://www.cingelshouck.com/activiteiten/buurtfeest
8 oktober 2022, zaterdag bezoek aan Glorieux Park / visit to Glorieux Park check deze pagina / check this page: https://www.cingelshouck.com/activiteiten/glorieux-park
30 oktober 2022, zondag Halloween zie de flyer op de homepage

Historie / history

Datum / date Activiteit / activity Meer informatie / more information
2 juni 2022, donderdag voorlichtingsbijeenkomst gemeente Eindhoven over opvang asielzoekers op Kanaaldijk-Zuid / information meeting of the municipality of Eindhoven about the accommodation of asylum seekers on Kanaaldijk-Zuid check deze pagina / check this page: https://www.cingelshouck.com/onze-buurt/rondom-de-wijk/919421_noodopvang-asielzoekers
27 april 2022, woensdag Koningsdag / Kings day Cingelshouck