Welkom in de buurt / Welcome to the neighboorhood

Kom ook naar de Algemene Leden Vergadering & borrel op zondag 17 maart 2024!

We weten graag hoeveel mensen er komen: schrijf je zodoende hier in! (geheel gratis en vrijblijvend uiteraard - alle buurtbewoners zijn welkom!)

Jaarlijks draaien wij als bestuur een activiteitenagenda + bijbehorende begroting in elkaar. De kosten hiervoor dragen we enerzijds samen met de bewoners (d.m.v. een bescheiden vrijwillige bijdrage) en daarnaast met behulp van een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven. Alle activiteiten zijn gebaseerd op de 3 doelstellingen van de vereniging (beschermen, verbinden & verrijken) en worden grotendeels op initiatief van buurtbewoners zelf gepland en altijd op vrijwillige basis uitgevoerd. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering geven we een een inkijkje in de ontwikkelingen in en rondom de wijk voor 2024, de activiteiten die we voor dit jaar hebben bedacht en het financiële plaatje wat daarbij hoort. En uiteraard horen we ook graag welke vragen en ideeën er onder de aanwezige buurtbewoners leven.

Na afloop van de officiële agenda willen we de middag gezellig afsluiten met een toast op de 'opening van het activiteitenseizoen'.

Tijdschema

1. Algemene Leden Vergadering: 15.00 tot 16.00 uur
2. Borrel: 16.00 tot 18.00 uur

Locatie: Augustinianum

Iedereen is welkom, jong en oud. We hopen jullie te zien en spreken op zondagmiddag 17 maart!

---

Join our General Members Meeting on Sunday February 17th and have a drink afterwards!

We would like to know how many people will be attending; therefore please register here! (free of charge and no strings attached of course)

Every year, as a board (bestuur), we put together an activity calender + according budget. On the one hand, we cover the costs for this together with all residents (by means of a small voluntary contribution) and on the other hand with a financial contribution from the municipality of Eindhoven.

All activities are based on the 3 main objectives of the association (protect, connect & inspire) and are first and foremost planned by the local residents themselves and carried out on a voluntary basis. Small costs involving materials and such, can be compensated by the yearly budget of the association.

At the General Members' Meeting, we provide you with an insight into the developments in and around our neighborhood for 2023, planned activities and the budget for 2024 that goes along with it.  And of course, we would also like to hear what questions and ideas exist among the present residents. After the official agenda, we would like to finish with a toast to the 'opening of the activity season'.

Timetable

1. General Members Meeting: 3:00 pm to 4:00 pm

2. Toast/drinks: 4:00 pm to 6:00 pm

Location: Augustinianum

Everyone is welcome, adults and children! We hope to see you and raise our glasses together on Sunday, March 17th.

Buurtfeest 2023

Op zondag 9 september vanaf 15.00 houden we ons traditionele buurtfeest in de speeltuin (bij slecht weer onder het afdak bij het Augustinianum. Het buurtfeest is de ideale gelegenheid om kennis te maken met je buurtgenoten, of om gewoon lekker bij te kletsen met je goede bekenden uit de buurt. Vorig jaar was een groot succes met een flinke opkomst en we hopen natuurlijk op een nóg groter publiek dit jaar. Naast een drankje wordt er ook gezorgd voor avondeten. Dit jaar worden er ter plekke op traditionele wijze twee soorten Paella, bereid! 

Uiteraard is iedereen welkom, jong en oud! Bij zijn? Vul het formulier in dat enkele weken terug in alle brievenbussen is bezorgd en retourneer deze naar de Van Wassenhovestraat 41 of maak er een foto van en stuur deze per app naar Hanneke - 0644358007. 

Let op: voor eten vragen we om een bijdrage van € 10,00 per volwassene en € 5,00 per kind. Gelieve dit op voorhand te voldoen via de QR-code op het deelnamefomulier. Drankjes kunnen ter plaatse worden betaald - prijzen zijn, zoals gewoonlijk, zeer schappelijk.

We hopen je te zien op 9 september!

 

Neighborhood party 2023

On Sunday, September 9, from 3 p.m., we will throw our traditional neighborhood party in the playground (in case of bad weather we'll move the party to the entrance of the Augustinianum). Last year was a great success with a large turnout and we hope for an even larger audience this year. In addition to some drinks, dinner will also be provided. This year, two types of Paella will be prepared on site and in the traditional way! Of course, everyone is welcome! Wanna join us? Please fill in the form that was delivered to all mailboxes in the neighborhood a few weeks ago and return it to Van Wassenhovestraat 41 or take a photo of it and send it by Whatsapp to Hanneke (0644358007).

Please note: for dinner we ask for a contribution of € 10.00 per adult and € 5.00 per child. Please pay this in advance via the QR code on the participation form. Drinks can be paid for at the bar on September 9th of course - prices will be very reasonable, like every year.

 

 

Buitenfilm Kinderen + Tentjebuurten

Op zaterdag 8 juli houden we een buitenfilm voor kinderen in de speeltuin van Cingelshouck! Aansluitend gaan we Tentjebuurten. Tentjebuurten? Jep! Marshmallows eten, liedjes zingen, gezellig kletsen, maar toch zeker ook heerlijk slapen in de speeltuin. Wie wil dat nou niet? Dus! Neem je papa, mama en een tentje mee voor een gezellige nacht onder de sterren! Exacte aanvangstijden volgen nog, maar het zal waarschijnlijk een relatief latertje worden i.v.m. het daglicht: denk aan starten rond 21.30u. Laatste details volgen z.s.m. maar zet ‘m vast in de agenda!

---

On Saturday 8th of July there will be an open air children's cinema in the playground of Cingelshouck! Afterwards we'll go "Tentjebuurten". What's that?! Well, not entirely sure yet, but something like roasting marshmallows, singing songs, chatting, but also putting up a little tent and sleep in the playground. What's not to like?

So bring your mom, dad and a tent for a fun night under the stars!  Timetable will follow asap. Probably we'll start around 9.30 pm (regarding sunset). We will get back at the last details soon, but you can already put this in the agenda! 

 

 

Op 2 Juli staat de Cingelshouck-fietstocht gepland. Iedereen is welkom om mee te fietsen en onderweg een speurtocht op te lossen. Er zijn 4 afstanden variërend van 1 tot 40 km, voor ieder niveau en iedere leeftijd. Van bakfiets tot koersfiets, van loopfiets tot rollator. De finish zal voor alle afstanden tegelijkertijd zijn in op een leuke plek in de buurt.

---------------
Next month the Cingelshouck-bike-tour will be held, on July 2nd. There will be four distances to choose from, ranging from 1 to 40 km, so everybody can participate. Finish will be all at the same time at a nice location closeby.

Deel een auto in de buurt met Iris Elektrick

Iris Electrick is een stichting die bewoners van de Iriswijk (waar Cingelshouck ook deel van uitmaakt) bijeen brengt en helpt bij het oprichten van autodeelgroepen. Zo maken steeds meer mensen in de Iriswijk gezamenlijk gebruik van een deelauto. Dit is natuurlijk hartstikke duurzaam, maar ook financieel aantrekkelijk en goed voor de algehele kwaliteit van leven in de wijk. Het zorgt immers voor minimale uitstoot, minder verkeer en parkeerdruk.
Momenteel zoekt Iris Electrick nog naar nieuwe deelnemers. Lijkt het jou ook wel wat om deel te nemen aan een autodeelgroep? Neem dan contact op met Iris Electrick via irisnr01@gmail.com of bel/app met één van de initiatiefnemers: Zubin Nayak – 06 8321 5988

---

Share a local car with Iris Elektrick

Iris Electrick is a local foundation that brings together residents of the Iriswijk (of which Cingelshouck is also a part) and helps to set up car sharing groups. As a result more and more people in the Iriswijk share a car. This is sustainable, but also financially interesting and good for the overall quality of life in the neighborhood. After all, it minimizes emissions, traffic and parking issues.
Iris Electrick is currently still looking for new participants. Would you also like to be a part of such a car sharing group?

Visit our english page here and for more information: please contact Iris Electrick via irisnr01@gmail.com or call/app with one of the founding members: Zubin Nayak – 06 8321 5988

Kom ook naar de Algemene Leden Vergadering & nieuwjaarsborrel op zondag 5 februari!

We weten graag hoeveel mensen er komen: schrijf je zodoende hier in, bedankt! (geheel gratis en vrijblijvend uiteraard)

Het klinkt misschien iets zwaarder dan het is, maar feitelijk zijn alle bewoners van de wijk lid van onze vereniging. Jaarlijks draaien wij als bestuur een activiteitenagenda + bijbehorende begroting in elkaar. De kosten hiervoor dekken we enerzijds samen met alle bewoners (d.m.v. een bescheiden vrijwillige bijdrage) en daarnaast met behulp van een kleine bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven. Alle activiteiten zijn gebaseerd op de 3 doelstellingen van de vereniging (beschermen, verbinden & verrijken) en worden grotendeels op initiatief van buurtbewoners zelf gepland en op vrijwillige basis uitgevoerd. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering geven een een inkijkje in de ontwikkelingen in en rondom de wijk voor 2023, de beoogde activiteiten en het financiële plaatje wat daarbij hoort. 

Aansluitend vindt de Nieuwjaarsborrel plaats waarbij we proosten op 2023 en de middag gezellig afsluiten:

Tijdschema

1. Algemene Leden Vergadering: 15.00 tot 16.00 uur
2. Nieuwjaarsborrel: 16.00 tot 18.00 uur

Locatie: Augustinianum

Iedereen is welkom, jong en oud. We hopen jullie te zien en samen het glas te kunnen heffen op zondagmiddag 5 februari!

---

Join our General Members Meeting on Sunday February 5th and let's toast to 2023!

We would like to know how many people will be attending; therefore please register here! (free of charge and no strings attached of course)

 

It might sound very official, but basically all residents of the neighborhood qualify as members of our association. Every year, as a board (bestuur), we put together an activity calender + according budget. On the one hand, we cover the costs for this together with all residents (by means of a small voluntary contribution) and on the other hand with a small contribution from the municipality of Eindhoven.

All activities are based on the 3 main objectives of the association (protect, connect & inspire) and are first and foremost planned by the local residents themselves and carried out on a voluntary basis. Small costs involving materials and such, can be compensated by the yearly budget of the association.

At the General Members' Meeting, we provide you with an insight into the developments in and around our neighborhood for 2023, planned activities and the budget for 2023 that goes along with it. Afterwards, we would like to toast to 2023 with all residents.

Timetable

1. General Members Meeting: 3:00 pm to 4:00 pm

2. New Year's drink: 4:00 pm to 6:00 pm

Location: Augustinianum

Everyone is welcome, adults and children! We hope to see you and raise our glass together on Sunday afternoon February 5th!


Oproep voor nieuw bestuurslid

Vind je het leuk om je energie en kwaliteiten in te zetten voor de wijk en haar bewoners?
Ben je een aanpakker, sociaal, humorvol, heb je een hart voor de wijk en medemensen, kun je relativeren en ben je "keigezellig"?

Kom dan ons bestuur versterken! Je zult het naar je zin hebben.

Klik voor meer informatie over wat we beogen op vereniging.

Klik voor meer informatie over onze werkwijze en de samenstelling op Bestuur.

 

Wil je eerst vrijblijvend kennismaken? Dat kan altijd. Stuur een email naar cingelshouck@outlook.com, dan nemen wij contact met je op.


Vrijwilligerswerk op GlorieuxPark / Volunteering at Glorieux Park

Check deze pagina voor meer informatie

Check this page for more information

Nieuwjaarsbijeenkomst / Algemene ledenvergadering 

De datum volgt binnenkort.

Laatste nieuws / latest news