Cingelshouck

Welkom in de buurt / Welcome to the neighboorhood

Deel een auto in de buurt met Iris Elektrick

Iris Electrick is een stichting die bewoners van de Iriswijk (waar Cingelshouck ook deel van uitmaakt) bijeen brengt en helpt bij het oprichten van autodeelgroepen. Zo maken steeds meer mensen in de Iriswijk gezamenlijk gebruik van een deelauto. Dit is natuurlijk hartstikke duurzaam, maar ook financieel aantrekkelijk en goed voor de algehele kwaliteit van leven in de wijk. Het zorgt immers voor minimale uitstoot, minder verkeer en parkeerdruk.
Momenteel zoekt Iris Electrick nog naar nieuwe deelnemers. Lijkt het jou ook wel wat om deel te nemen aan een autodeelgroep? Neem dan contact op met Iris Electrick via irisnr01@gmail.com of bel/app met één van de initiatiefnemers: Zubin Nayak – 06 8321 5988

---

Share a local car with Iris Elektrick

Iris Electrick is a local foundation that brings together residents of the Iriswijk (of which Cingelshouck is also a part) and helps to set up car sharing groups. As a result more and more people in the Iriswijk share a car. This is sustainable, but also financially interesting and good for the overall quality of life in the neighborhood. After all, it minimizes emissions, traffic and parking issues.
Iris Electrick is currently still looking for new participants. Would you also like to be a part of such a car sharing group?

Visit our english page here and for more information: please contact Iris Electrick via irisnr01@gmail.com or call/app with one of the founding members: Zubin Nayak – 06 8321 5988

Kom ook naar de Algemene Leden Vergadering & nieuwjaarsborrel op zondag 5 februari!

We weten graag hoeveel mensen er komen: schrijf je zodoende hier in, bedankt! (geheel gratis en vrijblijvend uiteraard)

Het klinkt misschien iets zwaarder dan het is, maar feitelijk zijn alle bewoners van de wijk lid van onze vereniging. Jaarlijks draaien wij als bestuur een activiteitenagenda + bijbehorende begroting in elkaar. De kosten hiervoor dekken we enerzijds samen met alle bewoners (d.m.v. een bescheiden vrijwillige bijdrage) en daarnaast met behulp van een kleine bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven. Alle activiteiten zijn gebaseerd op de 3 doelstellingen van de vereniging (beschermen, verbinden & verrijken) en worden grotendeels op initiatief van buurtbewoners zelf gepland en op vrijwillige basis uitgevoerd. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering geven een een inkijkje in de ontwikkelingen in en rondom de wijk voor 2023, de beoogde activiteiten en het financiële plaatje wat daarbij hoort. 

Aansluitend vindt de Nieuwjaarsborrel plaats waarbij we proosten op 2023 en de middag gezellig afsluiten:

Tijdschema

1. Algemene Leden Vergadering: 15.00 tot 16.00 uur
2. Nieuwjaarsborrel: 16.00 tot 18.00 uur

Locatie: Augustinianum

Iedereen is welkom, jong en oud. We hopen jullie te zien en samen het glas te kunnen heffen op zondagmiddag 5 februari!

---

Join our General Members Meeting on Sunday February 5th and let's toast to 2023!

We would like to know how many people will be attending; therefore please register here! (free of charge and no strings attached of course)

 

It might sound very official, but basically all residents of the neighborhood qualify as members of our association. Every year, as a board (bestuur), we put together an activity calender + according budget. On the one hand, we cover the costs for this together with all residents (by means of a small voluntary contribution) and on the other hand with a small contribution from the municipality of Eindhoven.

All activities are based on the 3 main objectives of the association (protect, connect & inspire) and are first and foremost planned by the local residents themselves and carried out on a voluntary basis. Small costs involving materials and such, can be compensated by the yearly budget of the association.

At the General Members' Meeting, we provide you with an insight into the developments in and around our neighborhood for 2023, planned activities and the budget for 2023 that goes along with it. Afterwards, we would like to toast to 2023 with all residents.

Timetable

1. General Members Meeting: 3:00 pm to 4:00 pm

2. New Year's drink: 4:00 pm to 6:00 pm

Location: Augustinianum

Everyone is welcome, adults and children! We hope to see you and raise our glass together on Sunday afternoon February 5th!


Oproep voor nieuw bestuurslid

Vind je het leuk om je energie en kwaliteiten in te zetten voor de wijk en haar bewoners?
Ben je een aanpakker, sociaal, humorvol, heb je een hart voor de wijk en medemensen, kun je relativeren en ben je "keigezellig"?

Kom dan ons bestuur versterken! Je zult het naar je zin hebben.

Klik voor meer informatie over wat we beogen op vereniging.

Klik voor meer informatie over onze werkwijze en de samenstelling op Bestuur.

 

Wil je eerst vrijblijvend kennismaken? Dat kan altijd. Stuur een email naar cingelshouck@outlook.com, dan nemen wij contact met je op.


Vrijwilligerswerk op GlorieuxPark / Volunteering at Glorieux Park

Check deze pagina voor meer informatie

Check this page for more information

Nieuwjaarsbijeenkomst / Algemene ledenvergadering 

De datum volgt binnenkort.

Laatste nieuws / latest news