Doelen van de vereniging

De vereniging streeft de volgende doelen na:

  • Beschermen: bijdragen aan de veiligheid binnen de wijk t.b.v. bewoners
  • Verbinden: bewoners bij elkaar brengen
  • Verrijken: verhogen van de leefkwaliteit van de wijk voor de bewoners

The association strives for the following:

  • Protect: contribute to safety within the neighbourhood for residents
  • Connecting: bringing residents together
  • Enriching: increasing the quality of life in the neighbourhood for residents

Leden ondernemen tal van activiteiten die bijdragen aan de doelen.

Het bestuur ondersteunt die activiteiten met geld, publiciteit en persoonlijke inzet.

Members undertake numerous activities that contribute to the goals.

The board supports these activities with money, publicity and personal commitment.

De vereniging bestaat leden en een gekozen bestuur.

Wijkbewoners van Cingelshouck kunnen lid worden en tot bestuurslid worden gekozen.

 

The association consists of members and an elected board.

Residents of Cingelshouck can become a member and be elected as a board member.