Bezoek aan onze overburen, op het GlorieuxPark

Visit to our neighbors across the street, at the GlorieuxPark

Op zaterdag 8 oktober 2022 mochten we op bezoek bij onze overburen, GlorieuxPark. 

In hun eigen conferentie centrum vertelde een kenner ons iets over de geschiedenis van het Park maar ook over de geschiedenis van onze wijk Cingelshouck inclusief Augustus.

Daarna kregen we in kleinere groepjes een rondleiding door het Park 🚶‍♂️🚶‍♀️.
Na nog een kop koffie of thee ☕, sloten we om 17:00u weer af.

Het was leuk om eens een kijkje te nemen achter dat prachtige gebouw aan de overkant van de weg 🤩.

Voor meer informatie: check GlorieuxPark Eindhoven – Glorieuxpark Eindhoven.

On Saturday 8 October 2022 we visited our neighbors across the street, GlorieuxPark. 

In their own conference center an expert told us something about the history of the Park, but also about the history of our neighborhood Cingelshouck including Augustus.
Then we got a tour through the Park in smaller groups 🚶‍♂️🚶‍♀️.
After a cup of coffee or tea ☕, we turned back home at 17:00 pm.
How nice it was to take a look behind that beautiful building across the road 🤩.

For more information: check GlorieuxPark Eindhoven – Glorieuxpark Eindhoven.

 

Vrijwilligerswerk doen / Volunteering

Onze overburen op GlorieuxPark zijn blij met mensen die een handje willen helpen op het park en met de bewoners. 

Check hun website voor de actuele mogelijkheden.

Our neighbours at GlorieuxPark are happy with people who want to lend a hand at the park and with the residents. 

Check their website for the current possibilities.