Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Hanneke Moonen - voorzitter

Anne-Marie Dings - penningmeester

Ton van den Broek - secretaris

Jeanet Kuiper - lid

Chris Collaris - lid