Winternoodopvang - 4e bericht van de gemeente Eindhoven

Van: Paul Lips <paul.lips@eindhoven.nl>
Date: wo 30 mrt. 2022 17:48
Subject: Informatie omtrent opvang Kanaaldijk-Zuid
To: Paul Lips <paul.lips@eindhoven.nl>


Beste inwoners van de Irisbuurt en Cingelshouck, beste ondernemers van ‘de Kade’,

 

Opnieuw worden we geconfronteerd met een onverwacht scenario. Onder de vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel gebruikmaken van de winternoodopvang, is corona uitgebroken. In verband met besmettingsgevaar kunnen zij nu niet verhuizen naar een andere opvanglocatie. Zodra het mogelijk is worden de mensen verplaatst naar andere locaties binnen Eindhoven, dit is naar verwachting komende week. Daarna stopt de opvang aan de Kanaaldijk Zuid.

 

Nu het de komende dagen ’s nachts gaat vriezen en de winternoodopvang nog in tact is en voor een gedeelte leegstaat, zou het inhumaan zijn om de dak- en thuislozen daar dan niet te laten overnachten. Daarom hebben we besloten om buitenslapers vanaf donderdag 31 maart tot het moment dat het niet meer vriest tussen 16:00 en 08:00 uur toegang tot de winternoodopvang te geven in verband met de vorst.

 

Vragen? Schroom niet om even een e-mail te sturen naar dit e-mailadres of mij te bellen op onderstaand telefoonnummer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Paul Lips
Projectleider

06-42404098

paul.lips@eindhoven.nl

 

Dear residents of the Irisbuurt and Cingelshouck, dear entrepreneurs of 'de Kade',


Once again, we are faced with an unexpected scenario. Among the refugees from Ukraine who are currently using the winter emergency shelter, corona has broken out. Due to the risk of infection, they cannot now move to another reception location. As soon as it is possible, the people will be moved to other locations within Eindhoven, this is expected next week. After that, the shelter stops at the Kanaaldijk Zuid.

 

Now that it will freeze at night in the coming days and the winter emergency shelter is still intact and partly empty, it would be inhumane not to let the homeless stay overnight there. That is why we have decided to give outdoor sleepers access to the winter emergency shelter from Thursday 31 March until the moment it no longer freezes between 16:00 and 08:00 due to the frost.

 

Questions? Do not hesitate to send an e-mail to this e-mail address or call me at the telephone number below.

 

Yours sincerely,

 

Paul Lips
Projectleider

06-42404098

paul.lips@eindhoven.nl

Winternoodopvang - 3e bericht van de gemeente Eindhoven

16 maart 2022

Beste inwoners van de Irisbuurt en Cingelshouck, beste ondernemers van ‘de Kade’,

Dit is de derde tweewekelijkse nieuwsbrief over de winternoodopvang. In deze nieuwsbrief nieuws over de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, het verhaal van een bezoeker van de winternoodopvang over het belang van huisvesting voor dak- en thuislozen en vertelt Mahmod Damen van NLG Security over de rol van beveiligers bij de opvang. Ook vindt u een overzicht van de overlastmeldingen en afhandelingen van deze meldingen. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Laat het gerust aan mij weten!

Paul Lips
Projectleider Winternoodopvang

Winternoodopvang dicht voor dak- en thuislozen en open voor vluchtelingen uit de Oekraïne

Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft vernomen, vangen we momenteel vluchtelingen uit de Oekraïne op in de winternoodopvang. Dit is een tijdelijke noodoplossing en een onwenselijke situatie voor alle betrokkenen. Gelukkig wordt voor de komende weken geen vorst meer verwacht. Dat betekent dat voor de groep dak – en thuislozen de winternoodopvang vanaf vrijdag (18-3) gaat sluiten.
 
Niemand had voorzien dat we dit voorjaar met deze situatie geconfronteerd zouden worden. Oorlog in Europa. Miljoenen mensen op de vlucht. We realiseren ons terdege dat we met u hebben afgesproken dat de winternoodvoorziening per 1 april afgebroken wordt. Dat is ook nog steeds ons streven. Maar tot we voldoende andere opvangplekken hebben voor de vluchtelingen uit Oekraïne, hebben we moeten besluiten om de locatie aan de Kanaaldijk Zuid voorlopig te gebruiken als noodopvang. We werken met man en macht aan andere oplossingen die op korte termijn in gebruik genomen kunnen worden. Tot die tijd hopen we op uw flexibiliteit mogen rekenen. Wij komen bij u terug als we 1 april niet halen en zullen wij u op dat moment via een wijkinfo informeren.

Veel gestelde vraag

Waarom heeft de winternoodopvang een capaciteit van maximaal 90 personen? Zijn er zoveel mensen die gebruik moeten maken van de winternoodopvang?

De winternoodvoorziening werd jarenlang ingericht door op twee bestaande opvanglocaties extra bedden te plaatsen: in de nachtopvang aan de Mathildelaan en in het voormalige Labrehuis. Met de sloop van het Labrehuis was dat niet meer mogelijk. Sinds vorig jaar moeten we hier dan ook andere oplossingen voor vinden, elders in de stad. Ook neemt het aantal mensen dat een beroep doet op voorzieningen (afgelopen jaar ruim een verdubbeling) toe en worden andere eisen aan locaties gesteld worden, vanwege corona. Extra bedden plaatsen in een toch al krappe voorziening is met 1,5 meter afstand houden geen optie meer.

Waar kijk jij naar uit in 2022?

Bezoeker S. verbleef bijna een jaar op straat. Sinds de winternoodopvang open is kan ze daar slapen. ‘Een lange tijd was ik samen met mijn zus. We hadden een fijne woning.’ Ook vroegen we haar waar ze naar uit kijkt in 2022. S. antwoordde: ‘Beter slapen, want ik slaap slecht of enorm weinig. En uiteraard hoop ik een woning te kunnen krijgen.’

De rol van de beveiliger

Wie zijn de mensen die als beveiliger werken bij de winternoodopvang? Mahmod Damen van NLG Security vertelt: ‘Wij zijn een team van zorgbeveiligers. Het is heel belangrijk om niet alleen ons ‘mannetje’ te staan, maar vooral duidelijk en met respect te communiceren. Zo kan veel overlast voorkomen worden. Onze mobiele surveillance is tijdens openingstijden aanwezig om snel ter plaatse te kunnen zijn als er iets gebeurt. Wij merken dat door onze ervaring en aanwezigheid van een vast team bij de winternoodopvang veel kan worden voorkomen. Daarnaast hebben wij echt een zorgrol naar de mensen, een voorbeeldfunctie. Het blijft soms een ingewikkelde doelgroep: iedereen neemt zijn of haar eigen verhaal mee.’

Meldingen

In dit bestand vindt u de incidentele meldingen van de winternoodopvang in de periode van 18 februari tot 8 maart. Dit betreft de meldingen van de mobiele surveillance (NLG Security), Springplank, Politie en Toezicht en Handhaving.

Meldingen Springplank 040 Politie En Handhaving 18 Feb Tm 8 Maart 2022
PDF – 105,3 KB 160 downloads

Winternoodopvang - 2e bericht van de gemeente Eindhoven

22 februari 2022

Beste inwoners van de Irisbuurt en Cingelshouck, beste ondernemers van ‘de Kade’,

Dit is de tweede editie van de tweewekelijkse nieuwsbrief over de winternoodopvang. In deze nieuwsbrief het verhaal van een bezoeker van de winternoodopvang en het antwoord op een veel gestelde vraag. Daarnaast lees je meer over de (mogelijke) sluiting van de winternoodopvang en een overzicht van de overlastmeldingen en afhandeling van deze meldingen.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Dan hoor ik het graag.

Paul Lips
Projectleider Winternoodopvang

Veel gestelde vraag

Waarom maken er zoveel Poolse en Roemeense mensen gebruik van de winternoodopvang? Dat is een veel gehoorde vraag. De reden? De winternoodopvang is bedoeld voor mensen die onder normale omstandigheden geen recht hebben op opvang, zoals mensen uit Oost-Europa. De afgelopen jaren zien gemeenten deze groep flink groeien. Dit heeft deels te maken met corona. Veel Oost-Europese arbeidsmigranten hebben hun baan - en daarmee hun huisvesting - verloren, maar blijven toch in Nederland, in de hoop dat zij weer werk vinden.

Mogelijke sluiting winternoodopvang

In de vorige nieuwsbrief hebben wij met jullie gedeeld dat de winternoodopvang voorlopig niet gesloten wordt. Het aantal opvangplekken staat onder druk, door de richtlijn van het Rijk om (onder meer) de 1,5 meter maatregel toe te passen door Springplank040 in de maatschappelijke opvang in Eindhoven. Winternood biedt op dit moment ook een thuis aan mensen die nu niet terecht kunnen op andere opvanglocaties in de stad. Binnenkort deelt het Rijk de nieuwe richtlijnen, naar aanleiding van de verdere versoepelingen. Dan zal er een nieuwe afweging plaatsvinden om de winternoodopvang te sluiten als de temperatuur het toelaat.

Waar kijk jij naar uit in 2022? 

Twee weken geleden hadden we het over goede voornemens. Naast goede voornemens zijn er ook vast dingen die je graag zou willen doen in het nieuwe jaar. Hoe zit dat met onze bezoekers van de winternoodopvang?

M. weet haar voornemens goed te verwoorden: ‘Het liefst zou ik een huis willen voor mijzelf en waar ik bezoek kan ontvangen. Hopelijk kan dat in Eindhoven, maar eigenlijk maakt het mij niet uit.’ We vragen M. wat ze meer zou willen doen in 2022. M. vertelt: ‘Meer contact met familie. Als je hier één nacht wegblijft dan wordt je slaapplek vergeven. Mijn familie woont dichtbij de grens, waardoor het niet eenvoudig is om op dezelfde dag op tijd terug te zijn. Uiteraard kunnen zij ook deze kant op komen. Alleen alles is gesloten door de corona-maatregelen. Je kan wel samen wandelen in een stad waar alles dicht is, maar zo leuk is dat niet. Ik ga sowieso eens per week daar heen. Het liefste zou ik hen vaker willen zien. Zeker mijn kleinkinderen. Eén van hen gaat niet meer bij mij weg als ik op bezoek ben.’

Meldingen

In dit bestand vind je de incidentele meldingen van de winternoodopvang in de periode van 6 februari tot 18 februari. Dit betreft de meldingen van de mobiele surveillance (NLG Security), Springplank, Politie en Toezicht en Handhaving.

Meldingen Springplank 040 Politie En Handhaving 6 Tm 18 Februari 2022
PDF – 107,8 KB 141 downloads

Winternoodopvang - 1e bericht van de gemeente Eindhoven

8 februari 2022

Beste inwoners van de Irisbuurt en Cingelshouck, beste ondernemers van ‘de Kade’,

De omstandigheden voor mensen die dakloos zijn in deze tijd van het jaar zijn zwaar. Door de coronamaatregelen zijn allerlei plaatsen waar zij doorgaans overdag verblijven gesloten. Eindhoven wil een goede, inclusieve stad zijn voor iedereen. Daarom voelen wij juist nu een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen die onze hulp het meeste nodig hebben.

Dit is de eerste tweewekelijkse nieuwsbrief over de winternoodopvang. In deze nieuwsbrief geven we een in inkijkje in de leefwereld van één van de bezoekers: wie zijn de mensen die gebruik maken van de winternoodopvang? Daarnaast lees je meer over de afbouw van de 24-uursopvang en een overzicht van de overlastmeldingen en afhandeling van deze meldingen.

We hopen dat dit aan jullie behoefte voldoet om meer informatie te ontvangen over de winternoodopvang en kijken uit naar jullie reacties.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Paul Lips
Projectleider winternoodopvang

Link naar verhalen van bewoners in de winternoodopvang

Afbouw 24-uuropvang voltooid

Inmiddels is de winternoodopvang afgebouwd naar alleen nachtopvang. Het aantal besmettingen is dusdanig afgenomen onder de bezoekers van winternood dat de normale situatie weer geldt. De openingstijden zijn 16:00 uur ‘s middags tot de volgende ochtend 8:00 uur.  De voorziening is overdag gesloten.

Winternood terug naar nachtopvang

Zoals we jullie eerder hebben laten weten kunnen we de winternoodopvang tijdelijk sluiten als er vóór 1 april periodes zijn waarbij de minimumtemperatuur volgens Buienradar gedurende twee aaneengesloten weken boven de 0 graden zal zijn. Voorlopig zullen we dat niet doen. Door de lockdown hadden mensen beperkte mogelijkheden om binnen te zijn omdat veel openbare gelegenheden gesloten waren. Inmiddels heeft het Rijk besloten de maatregelen te versoepelen maar blijven een aantal andere maatregelen van kracht. Om die reden staat het aantal opvangplekken onder druk en geeft Winternood ook een thuis aan dak- en thuislozen die nu niet terecht kunnen op andere opvanglocaties in de stad

Meldingen

In dit bestand vind je de incidentele meldingen van de winternoodopvang in de periode van 31 januari tot 6 februari. Dit betreft de meldingen van de mobiele surveillance (NLG Security), Springplank, Politie en Toezicht en Handhaving.

Meldingen Winternood 31 1 Tot 6 2 2022
PDF – 107,5 KB 176 downloads