Kom naar het buurtfeest en ontmoet je buurtgenoten!

Come to the neighborhood party and meet your neighbors!

Het buurtfeest is op zaterdag 10 september 2022. Het begint om 15.00 uur.

Plaats is de aula en overkapte entree van het Augustinianum, ingang  aan de Geldropseweg.

 

Activiteiten voor kinderen

Er is een podium voor Cingelshouck got Talent!

Kinderen  kunnen hun kunsten vertonen, bijvoorbeeld zingen, turnen, hoepelen, breakdance.

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij Jeanet via een whatsapp bericht op 06-41038783.

Er is weer een springkussen.

Kinderen kunnen zich ook laten schminken.

 

Eten en drinken

Voor chips en ijsjes wordt gezorgd.

Alle niet-alcoholische dranken zijn gratis.

Een glas wijn of bier kost € 1.

Neem a.u.b. zelf een glas mee, liefst van hard plastic zodat het veilig is. We willen zo min mogelijk afval. 

Rond 17.00  uur is er een rijsttafel met voor iedereen wat wils (ook vegetarisch).

 

Bijdrage 

De bijdrage per persoon is € 5.  We kunnen dit kan zo laag houden omdat de vereniging ook € 5 per persoon meebetaalt.

Voor kinderen tot en met 12 jaar is het buurtfeest  gratis.

Betaal je bijdrage a.u.b. bij de aanmelding via de bankrekening  NL70INGB0009633285 t.n.v. Bewonersvereniging Cingelshouck, onder vermelding van de naam van de aanmelder.

 

We sluiten het buurtfeest af om ca. 19.00 uur.

The neighborhood party is on Saturday, September 10, 2022. It starts at 15:00. Place is the auditorium and the covered entrance of the Augustinianum, entrance at Geldropseweg.

 

Activities for children

There is a stage for Cingelshouck got Talent!

Children can show their skills, for example singing, gymnastics, hooping, breakdance.

Parents can register their child with Jeanet via a whatsapp message on 06-41038783.

There is another bouncy castle.

Children can also have their face painted.

 

Food and drinks

Chips and ice creams are provided.

All non-alcoholic beverages are free of charge.

A glass of wine or beer costs € 1.

Please bring your own glass, preferably made of hard plastic so that it is safe. We want as little waste as possible. 

Around 17:00 there is a rice table with something for everyone (also vegetarian).

 

Contribution 

The contribution per person is € 5.  We can keep this so low because the association also pays € 5 per person.

For children up to 12 years old, the neighborhood party is free of charge.

Please pay your contribution when registering via the bank account NL70INGB0009633285 in the name of Bewonersvereniging Cingelshouck, indicating the name of the applicant.

 

We close the neighborhood party at approx. 19:00.

En natuurlijk hebben we vrijwilligers nodig om het buurtfeest tot een groot succes te maken :-). Meld je hieronder aan.

And of course we need volunteers to make the neighborhood party a great success :-). Sign up below.


Meld je aan voor het buurtfeest (en als vrijwilliger)!

Sign up for the neighborhood party (and as a volunteer)!


* meerdere antwoorden mogelijk. Wij bespreken met je wat je gaat doen.

*  multiple answers possible. We will discuss with you what you are going to do.

Neem contact met mij op via / contact me at:

Betaal je bijdrage a.u.b. bij aanmelding via de bankrekening  NL70INGB0009633285 t.n.v. Bewonersvereniging Cingelshouck, onder vermelding van de naam aanmelder.

Please pay your contribution when registering via the bank account NL70INGB0009633285 in the name of Bewonersvereniging Cingelshouck, indicating the name of the applicant.