Ga mee op bezoek bij onze overburen, op het Glorieux Park!

Come and visit our neighbors across the street, at the Glorieux Park!

Op zaterdag 8 oktober mogen we op bezoek bij onze overburen, Glorieux Park. Zij hebben ons uitgenodigd vanaf 15:00 uur.

In hun eigen conferentie centrum vertelt een kenner iets over de geschiedenis van het Park maar ook over de geschiedenis van onze wijk Cingelshouck inclusief Augustus.

Daarna krijgen we in kleinere groepjes een rondleiding door het Park 🚶‍♂️🚶‍♀️.
Na nog een kop koffie of thee ☕, sluiten we om 17:00u weer af.

Hoe leuk om eens een kijkje te nemen achter dat prachtige gebouw aan de overkant van de weg 🤩.

Let op: dit bezoek staat volgens de wens van Glorieux Park alleen open voor volwassenen.

Voor meer informatie: check GlorieuxPark Eindhoven – Glorieuxpark Eindhoven.

 

Update

We hebben meer dan 80 inschrijvingen ontvangen. Glorieux Park heeft ons laten weten dat met 80 inschrijvingen de groep voor het bezoek op 8 oktober vol is.

Mocht je toch niet mee gaan, laat het ons zo snel mogelijk even weten! Dan kunnen andere mensen in jouw plaats gaan. :-)
Mensen die zich later hebben ingeschreven en niet in deze eerste groep zitten, krijgen persoonlijk bericht van ons.

We willen graag een extra bezoek plannen. Glorieux Park wil eerst het verloop van het bezoek van 8 oktober  afwachten, voordat  zij een extra bezoek willen plannen. Je kunt je al wel alvast inschrijven. Je krijgt een persoonlijk bericht van ons of en wanneer dat extra bezoek laatsvindt.

On Saturday 8 October we can visit our neighbors across the street, Glorieux Park. They invited us from 3:00 pm.

In their own conference center an expert tells something about the history of the Park, but also about the history of our neighborhood Cingelshouck including Augustus.
Then we get a tour through the Park in smaller groups 🚶‍♂️🚶‍♀️.
After a cup of coffee or tea ☕, we turn back home at 17:00 pm.
How nice to take a look behind that beautiful building across the road 🤩.

Please note that this visit is only open to adults according to Glorieux Park's wishes.

For more information: check GlorieuxPark Eindhoven – Glorieuxpark Eindhoven.

Glorieux Park would like to know in time how many people will join. So sign up before September 7 via the form below.

 

Update

We have received more than 80 registrations. Glorieux Park has informed us that with 80 applications, the group is full for the visit on 8 October.

If you changed your plans, please let us know as soon as possible! Then other people can go in your place. :-)

People who have applied later and are not in this first group will receive a personal message from us.
We would like to plan an extra visit. Glorieux Park first wants to wait for the course of the visit of 8 October, before they want to plan an extra visit. You can already apply. You will receive a personal message from us if and when the extra visit will take place.


Meld je aan voor het bezoek aan Glorieux Park.

Sign up for the visit to Glorieux Park.