Winternoodopvang - 4e bericht van de gemeente Eindhoven

Gepubliceerd op 30 maart 2022 om 17:48

In dit bericht een update van Paul Lips (project leider) betreffende de winternoodopvang.


Beste inwoners van de Irisbuurt en Cingelshouck, beste ondernemers van ‘de Kade’,

Opnieuw worden we geconfronteerd met een onverwacht scenario. Onder de vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel gebruikmaken van de winternoodopvang, is corona uitgebroken. In verband met besmettingsgevaar kunnen zij nu niet verhuizen naar een andere opvanglocatie. Zodra het mogelijk is worden de mensen verplaatst naar andere locaties binnen Eindhoven, dit is naar verwachting komende week. Daarna stopt de opvang aan de Kanaaldijk Zuid.

Nu het de komende dagen ’s nachts gaat vriezen en de winternoodopvang nog in tact is en voor een gedeelte leegstaat, zou het inhumaan zijn om de dak- en thuislozen daar dan niet te laten overnachten. Daarom hebben we besloten om buitenslapers vanaf donderdag 31 maart tot het moment dat het niet meer vriest tussen 16:00 en 08:00 uur toegang tot de winternoodopvang te geven in verband met de vorst.

Vragen? Schroom niet om even een e-mail te sturen naar dit e-mailadres of mij te bellen op onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Paul Lips
Projectleider

06-42404098
paul.lips@eindhoven.nl

 


Dear residents of the Irisbuurt and Cingelshouck, dear entrepreneurs of 'de Kade',

Once again, we are faced with an unexpected scenario. Among the refugees from Ukraine who are currently using the winter emergency shelter, corona has broken out. Due to the risk of infection, they cannot now move to another reception location. As soon as it is possible, the people will be moved to other locations within Eindhoven, this is expected next week. After that, the shelter stops at the Kanaaldijk Zuid.

Now that it will freeze at night in the coming days and the winter emergency shelter is still intact and partly empty, it would be inhumane not to let the homeless stay overnight there. That is why we have decided to give outdoor sleepers access to the winter emergency shelter from Thursday 31 March until the moment it no longer freezes between 16:00 and 08:00 due to the frost.

Questions? Do not hesitate to send an e-mail to this e-mail address or call me at the telephone number below.

Yours sincerely,

Paul Lips
Projectleider

06-42404098
paul.lips@eindhoven.nl