Bestuursonderwerpen

Onderwerp Toelichting Laatste stand van zaken Meer informatie
Herplaatsing afvalbakken in buurtpark Afgelopen jaren heeft de gemeente afvalbakken weggehaald. Nu zijn er te weinig, ook omdat er veel meer mensen gebruik maken van het buurtpark. Op woensdag 18 mei 2022 nogmaals aan gemeente gevraagd om een antwoord op ons verzoek van 15 november 2021 om herplaatsing.