Waarom een Cingelshouck website?

 

For English, please scroll down!

Hoi Cingelshouck buren!

Dit is onze gloednieuw website, bedoeld om alle informatie te delen over relevante thema's en activiteiten in onze leuke buurt. Bijvoorbeeld, informatie over hoe Cingelshouck schoon en veilig gehouden is, maar ook uitnodigingen naar vergaderingen en leuke evenementen georganiseerd bij en voor de buurt.

Gebaseerd op de reacties van veel bewoners, we vertrouwen dat deze website zou wel helpen. Klopt, we nemen regelmatig contact met elkaar op Whatsapp, maar in onze ervaring het kan moeilijk zijn om de laatste info daar te vinden.

Bovendien, we willen ook aanbieden aan de nieuwe Cingelshouck bewoners een plek om te leren kennen wat gebeurt hier en allemaal soorten praktische info.

We willen dat deze website wordt een plekje om met elkaar te verbinden. Heb jij een geweldige idee voor onze website? Neem contact mee! Wil je graag een activiteit organiseren? Stuur maar een bericht en we gaan contact opnemen.

Ter info, deze website:

  • biedt geen discussie forum aan
  • is geen maarktplaats om dinges te kopen of verkopen (er zijn al andere opties daarvoor)
  • is niet bedoeld om andere bestaande communicatie kanalen (zoals Whatsapp) te verplaatsen

Op het moment, er is nog niet zoveel gedeeld op de website, maar we hopen dat het groeit met tijd om beter met elkaar een connectie te maken! We gaan dit faciliteren, maar jullie zijn allemaal welkom om mee te helpen!

Tot snel (op deze website),

Ton, Phoebe, Koen and Luca

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hi Cingelshouck neighbours!

This is our brand new website to collect and share all information about relevant themes and activities in our beloved neighbourhood. Think of information about how Cingelshouck is kept safe and clean, but also of invites to meetings and fun events organised by and for the neighbourhood.

Based on reactions from many residents, we trust that this website will help. Yes, we also regularly stay in touch via WhatsApp, but from experience it is often difficult to find the latest information.
In addition, we also want to offer new residents of Cingelshouck a platform so that they know what is going on and to provide info on all kinds of practical matters.

We want this website to become a place to connect with each other. Do you have a great idea for our website? Please reach out to us! Do you feel like organizing an activity? Just leave a message and we will come back to you.

FYI, this website:

  • does not offer a discussion forum
  • is not a marketplace for buying, selling or giving away things (there are other alternatives for that)
  • is not a replacement of any other communication channel we already have (like WhatsApp).

At the moment, there is not too much content shared yet, but we hope this grows over time to help us connect with each other! We will facilitate this, but you are all welcome to contribute!

See you soon on these pages,
Ton, Phoebe, Koen and Luca